Kick-off med Ragnar Bengtsson

Philippa DavinTräning

2 Dagars Kick – Off

Det finns några platser kvar på vår Kick – Off för A- tränare Ragnar Bengtsson
Nivå från LA
Lördag 26/1 – markarbete med hoppning
Söndag 27/1- banhoppning

Välkommen med frågor och anmälan till mari.davin@widebacks.se